Turystyka i rekreacja w Jańskim!

Studenci Turystyki i rekreacji zostaną wyposażeni w rzetelną wiedzę dotyczącą obsługi zagranicznego ruchu turystycznego, zarządzania hotelami oraz biurami podróży. Absolwenci Turystyki i rekreacji będą przygotowani do obsługi turystyki przyjazdowej i wyjazdowej krajowej oraz turystyki zagranicznej. Kierunek Turystyka i rekreacja ma charakter interdyscyplinarnym, dlatego też program studiów zawiera w sobie przedmioty z wielu dziedzin. Pozwala to na zdobycie szerokiej wiedzy, dzięki czemu absolwenci kierunku stają się prawdziwymi profesjonalistami w dziedzinie turystyki i rekreacji. Studia na kierunku Turystyka i rekreacja mają bezpośrednie przełożenie na łatwiejsze znalezienie pracy w tej branży.

KRAKÓW

  • Hotelarstwo, rekreacja i organizacja eventów
  • MICE - turystyka biznesowa
  • Pilotaż, przewodnictwo i praca biura podróży
  • Turystyka dziedzictwa kulturowego
  • Turystyka międzynarodowa
ŁOMŻA

  • Agroturystyka
  • Obsługa ruchu turystycznego
  • Turystyka uzdrowiskowa i odnowa biologiczna
  • Zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią


Turystyka i rekreacja

Podjęcie studiów na wydziale turystyki w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego to sposób na zdobycie gruntownego wykształcenia oraz realizowania swoich pasji i zainteresowań. Oferowany przez naszą szkołę kierunek daje możliwość wykonywania zawodu przyszłości, bowiem turystyka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki. Poszukiwanie przez ludzi nowych, atrakcyjnych form wypoczynku przyczynia się do powstawania nowych ośrodków, hoteli, pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych. To z kolei przekłada się na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z branży turystycznych niezbędnych do obsługi turystów. Ludzie coraz więcej podróżują również za granicę kraju, chcąc poznawać inne kultury, zabytki, odwiedzać muzea. Gruntownie wykształceni piloci wycieczek, władający kilkoma językami i potrafiący ciekawie opowiadać o kulturze i sztuce z pewnością nie będą narzekać na brak ofert pracy.

Turystyka i rekreacja Stworzony przez nas program studiów umożliwia studentom zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu kultury, prawa, ekonomii, środowiska i nauk humanistycznych. Szczególną uwagę przykładamy również do przedmiotów praktycznych, a także nauki języków obcych. Dzięki temu nasi absolwenci są doskonale przygotowani do podejmowania zatrudnienia w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych czy centrach odnowy biologicznej. Ukończenie studiów daje również możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień poprzez odbycie odpowiednich kursów i studiów podyplomowych, np. kursu pilota wycieczek.

Dowiedz się więcej

Zapisz się on-line

Turystyka to kierunek studiów, który z pewnością pozwala na realizację swoich zainteresowań. Kandydaci najczęściej przejawiają ogromną pasję związaną z podróżowaniem, rekreacją czy sportem. Studia otwierają im nowe możliwości, pozwalają na uzupełnienie wiedzy, sprawiają że stają się ludźmi otwartymi i komunikatywnymi. Ukończenie studiów daje możliwość pracy w wymarzonym zawodzie, podróżowania, zwiedzania całego świata i poznawania ciekawych ludzi. Studenci, decydujący się na studiowanie turystyki to najczęściej osoby pewne siebie, dobrze zorganizowane, chętne do nauki, szczególnie języków obcych, posiadające dobry kontakt z innymi ludźmi, kreatywne i komunikatywne.

Jeśli chcesz zdobyć ciekawy zawód, który zapewni Ci realizację marzeń, a przy okazji da wiele możliwości zatrudnienia, jesteś osobą komunikatywną, otwartą i żądną wiedzy, turystyka jest właśnie dla Ciebie! W naszej szkole możliwe jest podjęcie studiów I stopnia (licencjackich) stacjonarnych (dziennych) oraz studiów niestacjonarnych (zaocznych) trwających 6 semestrów.

Dowiedz się więcej

Zapisz się on-line